Navigace

Obsah

Školství v Bubovicích a Pročevilech

Školství v Bubovicích a Pročevilech

Dvoutřídní škola v Bubovicích

Bubovická škola stávala již ve XIV. století. Nacházíť se v archivu panství březnického záznam, že rytíř Markvart z Nestrašovic jinak z Martinic daroval r. 1389 kopu pražských grošů kostelnímu záduší za otce Hrdoně a matku Důru, z kteréžto fundace měl odváděti farář část správci školy. Škola asi brzy zanikla a žáci chodili do Březnice. Teprve když nejvyšším dvorským dekretem 6. ledna 1789 v Bubovicích lokalie byla zřízena, byla zase škola obnovena. Ježto stavení školního nebylo, učily se dítky na faře, později byly vybrány některé chalupy, v kterých se vyučovalo. Pamětníci uváděli, že učebné světnice bývaly v chalupě Tuháčkově a "u Kovářů", kde nyní nalézá se statek Vachatův. Není také známo, jak učitelé bubovičtí do r. 1816 se jmenovali. Pouze jméno učitele Jiroucha se zachovalo v paměti lidu. Je také možno, že do Bubovic pouze docházeli učitelé z Březnice, protože do té doby nikde zmínka o veřejných zkouškách se nečiní. Až roku 1816 dočítáme se z knihy "Courend-Buch" v školním archivu zachované, že dne 18. října odpoledne konána byla veřejná zkouška v Bubovicích. Tato kniha je velice zajímavá a poskytuje cenný příspěvek k dějinám školství tehdejší doby, zejména v příčině návštěvy školy, zavádění ženských ručních prací do škol a vzájemné hmotné výpomoci mezi učitelstvem.
Školní budova stavěna byla teprve r. 1823. Výslovně se uvádí, že kostel ničím ke stavbě nepřispěl a že tudíž byt nenáleží učiteli jako služebníku kostela, ale jako správci školy.

Prvním učitelem, který úřední spisy zanechal, byl Václav Cibulka. Byl vyučený švec, ale znal se dobře v kostelní hudbě, měl pěkné písmo a nebyl bez vědomostí. Roku 1835 měl platu 100 zl. konv. m. První výkaz, který je zachován, je německý a z roku 1837, obsahuje jména dětí, stav rodičů, číslo domu, datum narození a docházku školní. První soupis taktéž německý je z roku 1840. Roku 1846 povolen mu byl pomocník se služným 46 zl. a dotačním příspěvkem z českého fondu pro normální školy v summě 12 zl. 14 kr. konv. m. Jím stal se březnický měšťan František Toman, který do Bubovic docházel. Václav Cibulka zemřel r. 1852 ve věku 68 let a jeho nástupcem stal se František Mašek, který první jal se psáti úřední spisy česky, ale pobyl tu jen rok. Na to byl učitelem v l. 1853 - 1861 František Maroušek, výborný hudebník a dovedný učitel. Jeho nástupcem stal se Matěj Kalista, kterému r. 1862 k žádosti faráře P. Josefa Krejčího odňata byla kostelnická služba, zajisté k prospěchu vážnosti učitelovy.

Roku 1872 byla škola rozšířena na dvoutřídní, ale z nedostatku řádných učitelů vyučovali jen výpomocní učitelé: Quirin Šembera (roku 1873 jen 3 měsíce), mlynářský chasník Petr Žižkovský (1873) a studující Hynek Fürst, který zůstav při učitelství, podrobil se později řádným zkouškám. Kalista jmenován řídícím učitelem. Ježto ve školní budově nebývalo pro II. třídu místa, byla opět místnost najata u domkáře Jana Hlaváče (Simína) pod starou hospodou, potom u Matěje Žofky vedle kostela. Roku 1875 zařízena byla nová škola v Hučicích, odkud děti do bubovické školy docházely. Tím ubylo škole mnoho žáků a proto stala se opět jednotřídní.
Roku 1880 přeložen byl řídící učitel Kalista do Budislavic. Bubovičtí, uznávajíce záslužné působení jeho v obci, jmenovali ho svým čestným občanem. Jeho nástupcem stal se učitel Jaroslav Vagner, paedagogický spisovatel, r. 1892 učitel Antonín Košta, horlivý pracovník na roli školské. Za něho otevřena byla r. 1898 opět II. třída, pro niž místnosti najaty byly v statku "u Truhlářů". Košta jmenován byl řídícím učitelem a druhým učitelem povolán byl Bohumil Kadlec.
Roku 1903 nasázely dítky na paměť právě zemřelého Dra. Františka Ladislava Riegera na návsi, okolo kostela a u sv. Trojice lípy. Téhož roku vystřídal Kadlece Jindřich Schulz, který tu 3 roky působil.

Roku 1904 zřízena byla nová školní zahrada ve výměře 12 arů nákladem 440 K.
Roku 1906 nastoupil v Bubovicích své místo Jaroslav Červenka, který tu působí dosud. Téhož roku přikročeno bylo po dvaadvacetiletém jednání k přestavbě školní budovy, již nákladem 16 200 K provedl stavitel František Bierhanzel z Březnice. Obec dostala k stavbě 2 000 K zemské subvence. Stavba byla provedena účelně a vyhovuje všem požadavkům školským dokonale. Při tom byla budova o patro zvýšena. Aby budova náležitě vyschla, počalo se v ní teprve v září 1907 učiti.
Roku 1907 vážně ochuravěl řídící učitel Košta a proto ho od dubna do konce roku zastupovala slečna Františka Smrčková, učitelka z Březnice.
Roku 1907 vyžádal si učitel Červenka na rok dovolenou, aby mohl navštěvovati varhanickou školu. Obdržel ji, když se zavázal, že bude zástupce svého ze svého služného platiti. Po roce byla mu dovolená ještě na rok prodloužena. V té době ho zastupovali prvý rok opětně Jindřich Schulz, druhý rok Alois Hejna. Roku 1909 vrátil se Červenka zpět, ale od března do konce školního roku navštěvoval opět kreslířský kurs v Praze a jeho ve vyučování zastupoval František Káš.
Ručním ženským pracím vyučuje sestra řídícího učitele Augustýna Koštová.
Do školy docházejí děti z Bubovic, z Hlubíně a ze dvora Zliva. Ve školním roce 1913 bylo jich 107, 43 hoši a 64 dívky.
Členy místní školní rady v školním roce 1913 byli pánové: Jindřich Vítek, předseda, Antonín Košta, řídící učitel, P. Ladislav Opitz, farář, Václav Žofka, František Vondřich, Jan Klas, Josef Cihla, Jan Vlas a Jan Drnek.

(Škola v Bubovicích zrušena v roce 1961)


Dvoutřídní škola v Pročevilech

V Pročevilech do r. 1834 žádné školy nebylo, ale jak staří pamětníci pravili, kdo chtěl a sebe poněkud schopným uznával, vyučoval a nikdo mu mezí nekladl. Tak v Pročevilech učilo se "u Švorců" (nyní "u Brychů"), ve Vševilech "u Valtů" (nyní "u Dvořáků"), později "u Veských" (nyní "u Harantů"), v Bezděkově "u Vdovíků", kde je nyní hostinec Vachatův. V Nouzově učil již před r. 1816 švec Cibulka, k němuž chodily děti z Volenic. Děti učily se čísti, psáti a počítati. Výsledek učení nebyl ovšem asi skvělý.

Tu ve Vševilech počal učiti Václav Hykeš. Byl pilný a svědomitý a tím nabyl záhy obliby. Rodiče dávali rádi do učení děti k Hykešovi, u něhož zařízena byla v pravdě jakási škola, ovšem nepovolená, pokoutní. Hykeš dostal se r. 1835 do Tochovic. Občané pociťovali potřebu domácí školy. Smluvili se, že ve Vševilech postaví školu. Již bylo vyhlédnuto pro ni místo na trávníku proti chalupě Josefa Chloupka vulgo Soukeníka, ale tu vysloveno bylo přání, aby škola byla postavena blíže kostela sv. Barbory v Pročevilech, ježto by tu dítky mohly častěji do kostela choditi. Tento důvod rozhodl. V Pročevilech vystavěla se škola, budova přízemní, nyní méně vhodná, ježto byla neprakticky postavena, a r. 1835 počalo se v ní vyučovati.

Učitelem byl ustanoven Karel Sedláček, který při škole působil plných třicet pět let do r. 1870. Platu měl r. 1835 58 zl. 24 kr. k. m. Jeho nástupcem stal se Fr. Šebek /1870-1883), za něhož stala se r. 1876 škola dvoutřídní, mimo to r. 1879 zavedeno bylo na škole vyučování ženským ručním pracím. Na dvoutřídní škole vyučovali za Šebka: Václav Böhm (1876-1878), Karel Saitz (1878-1879), František Havlát (1879-1881), Augustýn Oppl /1882 až 1886) a Anastasie Šebková, choť řídícího učitele jako industrialní učitelka (1879-1883).

Po odchodu Šebkově do Lnář stal se řídícím učitele Jos. Batěk, (1883 až 1887), za něhož nově nastoupili při škole místa Fr. Brož (1886) a Ant. Košta (1886-1893). Současně s Baťkem nastoupila i nová industrialní učitelka Marie Vagnerová, choť správce školy z Bubovic (1883-1893). Batěk dostal se r. 1887 za učitele do Blatné a tu ustanoven byl po něm nynější řídící učitel František Kubeš, který r. 1893 založil při škole pamětní knihu. Za něho odloučil se r. 1898 od školy Bezděkov, byv připojen k Rožmitálu. Za Koštu dosazen byl r. 1893 Antonín Hejnic (1893-1913) a po něm nynější učitel Rudolf Pavlů (od 1. března 1913). Ženským ručním pracím vyučovaly Božena Hájková /1893-1895), Jana Prokopcová (1895 a 1896) a Augustýna Koštová (od r. 1896).

Do školy chodí dítky z Pročevil, Volenic a Vševil a ze samot Nouzova, Cihelny, "Na drahách" a "Lesních chalup". V školním roce 1913 bylo všech školních dětí 145, z nich bylo 70 hochů a 75 dívek.
V témž čase členy místní školní rady byli pánové: Fr. Dlabač, předseda, Fr. Kubeš, řídící učitel, V. Dvořák, Fr. Kormunda, Fr. Zajíček, J. Zeman, Ant. Jelen.

(Z knihy Blatensko a Březnicko od Josefa Siblíka - rok 1915) 

Školství v Bubovicích a Pročevilech
 


Vytvořeno: 3. 2. 2012
Poslední aktualizace: 3. 2. 2012 13:51
Autor:

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Překlad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:1
DNES:149
TÝDEN:149
CELKEM:593630